جستجوگر دامنه

جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

دامنه مورد نظرتان را وارد کرده و کلید ,مراجعه , را کلیک کنید تا ببینید آیا آن دامنه موجود است یا خیر.

www.

.ir .com .net .org .us
.info .biz .co


قیمت دامنه

TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.ir 1 150,000ریال هیچکدام 150,000ریال
.com 1 450,000ریال 450,000ریال 450,000ریال
.net 1 450,000ریال 450,000ریال 450,000ریال
.org 1 500,000ریال 500,000ریال 500,000ریال
.us 1 400,000ریال 400,000ریال 400,000ریال
.info 1 450,000ریال 450,000ریال 450,000ریال
.biz 1 460,000ریال 460,000ریال 460,000ریال
.co 1 1,000,000ریال 0ریال هیچکدام

openvz xen centos Cpanel plesk