مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

Plesk هاست ویندوز - Plan W4

کالا/سرویسی که انتخاب نموده اید نیاز به نام دامنه دارد پس لطفا نام دامنه انتخابی خود را در زیر وارد کنید

انتخاب دامنه:
www.
www.
www. .
http://

openvz xen centos Cpanel plesk