مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندیها:
Plan L1 -

مشخصات سرویس :


50 مگابایت فضای هاست

5 گیگابایت پهنای باند

1 دامین

1 دیتابیس

10 ایمیل

Plan L2 -

مشخصات سرویس :


100 مگابایت فضای هاست

7 گیگابایت پهنای باند

1 دامین

1 دیتابیس

20 ایمیل

Plan L3 -

مشخصات سرویس :


200 مگابایت فضای هاست

15 گیگابایت پهنای باند

2 دامین

2 دیتابیس

30 ایمیل

Plan L4 -

مشخصات سرویس :


500 مگابایت فضای هاست

30 گیگابایت پهنای باند

3 دامین

4 دیتابیس

40 ایمیل

Plan L5 -

مشخصات سرویس :


1 گیگابایت فضای هاست

50 گیگابایت پهنای باند

5 دامین

10 دیتابیس

ایمیل نامحدود

Plan L6 -

مشخصات سرویس :


3 گیگابایت فضای هاست

70 گیگابایت پهنای باند

8 دامین

15 دیتابیس

ایمیل نامحدود

Plan L7 -

مشخصات سرویس :


5 گیگابایت فضای هاست

100 گیگابایت پهنای باند

10 دامین

دیتابیس نامحدود

ایمیل نامحدود

Plan L7 (3) - 5 GB Host - 100 GB BW

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.224.85.115) وارد شده است.

openvz xen centos Cpanel plesk